AJATUKSIA

Päätin yritystä perustaessani, etten ainakaan kirjoita blogia. Vaan tässä ollaan. Miksen jakaisi ajatuksiani terapiaan, holistiseen hyvinvointiin ja elämään liittyen. Ehkä saat täältä ajatusta myös siitä, millaisia asioita lyhytterapiassa yleensä käsitellään ja miten kaikkien ihmisten ongelmat ovat pääpiirteissään hyvin samantyyppisiä ja silti niin uniikkeja. Ihmisinä kipuilemme elämää ja sen moninaisuutta ja monimutkaisuutta, toiveitamme ja niiden realisoitumista. Paljon on myös juhlan aihetta: kiitollisuutta, onnistumisia ja eteenpäin liikkumisia.

Tällä kertaa minua kiehtoo teema, joka muistuttaa itsestään sekä omassa elämässä että asiakkaiden elämässä. Tasapaino, englanniksi balance, elämän eri osa-alueiden yhdistyminen kokonaisuudeksi. Myös Suomessa puhutaan balanssista. Tasapaino on myös kehollinen termi. Minulle tasapainon käsite kuvaa yhteyttä itseen ja selkeyttä: Sen tiedostamista mitä...