Olen Reetta Salminen, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja sosiaalityöntekijä (YTM). Yrityksessäni teen ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa ja Kelan Nuottivalmennusta, työhyvinvointivalmennusta sekä luennoin ja järjestän voimauttavia päiviä ja kursseja. Kasvun kausia on yrityksenä lähtenyt liikkeelle unelmastani tehdä voimauttavaa työtä ihmisten kanssa. Työssäni haluan keskittyä elementteihin, jotka tuovat iloa ja inspiraatiota itselleni ja ympärillä olijoilleni. Minua on aina kiinnostanut kokonaisvaltainen, monipuolista hyvinvointia tukeva tapa työskennellä ihmisten kanssa ja läsnäoleva ihmisten kohtaaminen. Toivon, että jokainen löytäisi syvemmän suhteen itseensä, muihin ihmisiin ja ympäröivään luontoon. Pikkuhiljaa myös työni on muovautunut itseäni ilmentäväksi.

Aloitin yrittäjänä 2020 itsellenikin hieman yllättäen ja siitä lähtien olen työskennellyt satojen nuorten kanssa tehden Kelan Nuottivalmennusta. Olen auttanut monenlaisissa tilanteissa olevia ja upeinta on ollut nähdä työn vaikuttavuus, valmennus todella toimii! Nuorten elämässä kohtaava ammattilainen on tärkeintä mitä nuori voi saada, sillä yhteiskunnassamme puuttuu usein tunne todellisesta kuulluksi tulemisesta ja kiireen keskellä moni jää liian yksin pahoinvointinsa kanssa. Nuottivalmennuksen rinnalla teen jatkuvasti myös ratkaisukeskeisiä lyhytterapioita itsemaksavien asiakkaiden kanssa sekä työhyvinvointivalmennusta Auntie-nimiselle yritykselle. Olen näiden vuosien aikana ehtinyt myös ohjata sekä nuorten että aikuisten ryhmiä (mm. Ohjaamo, kansalaisopistot) keskittyen itsetuntemukseen, läsnäoloon ja kehollisuuteen. Muutamilla luennoillakin olen ehtinyt käydä puhumassa. Yrittäjyys on imaissut minut mukaansa ja hyvinvoinnin, läsnäolon ja itseen ja omaan kehoon paluun teemat nivovat kaikkia työmuotojani yhteen. Pyrin auttamaan asiakasta aina pysähtymään itsensä äärelle ja löytämään oma voimansa käyttöön. 

Terapeuttina ja valmentajana erityispainotuksenani ovat herkkyys, tunnetaidot ja -säätely, rehellisyyden tematiikka sekä erityisesti kehomieliyhteys, psykofyysisyys. Keväällä 2021 suoritin psykofyysisen psykoterapian vuoden mittaiset perusopinnot. Kiinnostuksenani ja opiskelun aiheenani on myös trauma ja sen ilmeneminen yksilön elämässä sekä yhteiskunnallisesti. Myös henkiset asiat ovat minulle tuttua peilaamisen aluetta. Olen tehnyt paljon töitä masennus-, ahdistus ja uupumusasiakkaiden kanssa sekä naisten kanssa erilaisissa jakamisen ryhmissä ja yksilötyössä. Terapeuttina ja valmentajana olen vahvasti läsnäoleva ja rehelliseen vuorovaikutukseen pyrkivä sekä sopivasti haastava. Minulla on lämminhenkinen, humoristinen ja asiakkaaseen uskova ote. Arvostan ihmistä yksilönä. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa ja Nuottivalmennuksessa olen asiakkaan yhteistyökumppani ja autan kohti asiakkaan toiveiden mukaista elämää.

Ajattelen, että terapeutille ja ihmistyön tekijälle keskeistä on kokoajan työskennellä myös oman kasvun ja haasteiden kanssa. Itse olen tutustunut moniin erilaisiin työskentelytapoihin. Olen opiskellut NLP practioner -tutkinnon, harjoittanut HAKOMI-mindfulness menetelmää ja radikaalia rehellisyyttä, somatiikkaa, erilaisia fasilitointimenetelmiä, tunnepiirityöskentelyä sekä monia muita. Käytän näiden elementtejä tarvittaessa myös työssäni.

Ennen yrittäjäksi ryhtymistä työskentelin viimeiset kymmenen vuotta sosiaalityön parissa mm. tukiperheitä kouluttaen, monialaista tukea tarvitsevien työttömien parissa ja viimeiseksi nuorten asumisneuvojana Tampereella. Olen tehnyt monenlaisia töitä elämäni aikana, mm. kouluttanut ympäristökasvatuksesta, pitänyt lasten ja nuorten luontokerhoja, toimittanut kestävän kehityksen verkkopalvelua Opetushallitukselle, jakanut postia ja työskennellyt elintarviketehtaissa. Olen arvostanut valmennus- ja terapiatyössäkin monipuolista kokemustani elämän eri osa-alueilta ja työelämässä.

Uskon omassa elämässäni kasvun ja levon vuorotteluun sekä muovautumiseen kohti syvempää itsensä löytämistä. Elämällä ei ole helppoustakuuta, mutta luotan, että elämä kantaa ja ihmisellä itsellään on ratkaisuihin tarvittava tieto ja voimavarat. Apua on tärkeä pyytää ja ihmisten on hyvä tulla yhteen ja puhua mieltä painavista asioista. Yksin jäädessä ongelmat saavat suhteettoman suuria mittasuhteita.

 Pitkät koulutukset:

 • Sosiaalityöntekijä (YTM) 2013, Tampereen yliopisto
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti tammikuu 2020
 • Ympäristösuunnittelija (AMK), Kestävä kehitys

Lyhytkoulutuksia:

 • Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot 2020-2021, Tampereen kesäyliopisto
 • NLP practioner -koulutus 2018
 • Lyhytterapian menetelmiä traumoista ja muista vaikeista elämänkokemuksista toipuville 2019
 • Naapuruussovittelun koulutus 2019
 • Ehyt ry:n Peliongelma-koulutus 2018
 • Valmennusohjelma nuorten ohjauspalveluiden henkilöstölle -koulutus 2017
 • YIntro training course 2016
 • Nuorten aikuisten väkivaltaa (koulukiusatut) kokeneiden ryhmänohjaajakoulutus 2016
 • Mielenterveysosaamisen ajokortti 2015
 • Sukulaissijaisvanhemmuus -koulutus 2012
 • Ota väkivalta puheeksi -seminaari 2015
 • Opiskelijan ohjaus sosiaalialalla -koulutus 2014

Menetelmiä joista minulla on kokemusta/ joita olen opiskellut:

 • Tunnepiirityöskentely
 • Häpeän alkemia
 • Authentic relating
 • Radikaali rehellisyys
 • Hakomi
 • Parityöskentely, tukeva kuuntelu (co-listening)
 • meditaatio, jooga
 • NonViolent Communication perustiedot
 • Sosiaalinen permakulttuuri
 • Luontoherkkyysmenetelmät
 • Reiki 1
 • DNRS
 • Tre-menetelmä
 • Aarrekartta, unelmatyöskentely