" Muutoksen salaisuus on keskittää kaikki voimasi, ei vanhan vastustamiseen, vaan uuden rakentamiseen"

- Sokrates

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Joskus elämän ongelmat kasaantuvat ja tuntuvat liian isoilta yksin ratkaistaviksi. Uupumus saattaa hiipiä salakavalasti kuvaan ja kroonistua. Mielen haasteet oireilevat monin tavoin myös hermostossa ja kehossa. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on nopeasti saavutettava, tehokas ja voimaannuttava terapiamuoto. Lyhytterapia mukautuu tarpeeseesi kestoltaan ja siinä etsitään apuja tämän hetkisen elämäntilanteesi ongelmakohtiin. Ratkaisukeskeinen terapia syventää itsetuntemusta, antaa ongelmanratkaisutaitoja, laajentaa näkökulmia ja syventää yhteyttä tunteisiin. Kasvun kausilla lyhytterapia on traumainformoitua ja kohtaamisen kehys on turvallinen ja psykofyysinen. Tuen sinua myös hermostollisten ja kehollisten oireiden vakauttamisessa, jolloin mielelle syntyy enemmän tilaa kohdata haasteita ja löytää niihin uusia näkökulmia. Oma osaamisalani terapeuttina on erityisesti pitkittyneen uupumuksen ja stressin hoidossa, masennus- ja ahdistuskysymyksissä, itsetuntohaasteissa sekä läheisriippuvuuden kysymyksissä. 


Terapiatila sijaitsee Tampereen keskustassa  osoitteessa Puutarhakatu 16 b (4.kerros).  Toteutan ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa myös etätapaamisina, jolloin lähetän sinulle linkin tapaamisiimme. Ensimmäinen aika lyhytterapiaan järjestyy yleensä noin kahden viikon kuluessa yhteydenotosta. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on tietoturvallista, sillä siitä ei tehdä kirjauksia tietojärjestelmiin.

Terapian hinta on  70e/ 45min (sis. ALV 24%). Tutustumiskäynti terapiaan hintaan 60e. 

Laita halutessasi lyhyesti kuvaus tilanteestasi tai yhteydenottopyyntö ajanvaraus-sivun kautta niin voimme keskustella, sopisiko lyhytterapia tilanteeseesi.

Mitä on ratkaisukeskeinen lyhytterapia?

Lyhytterapialla tarkoitetaan 1-20 kerran (tarvittaessa myös pidempi) prosessia, jossa työskentelyn fokuksessa on asiakkaan toivoma teema tai tietty rajattu ongelma-alue. Erityisen hyvin lyhytterapia sopii masennus- ja ahdistustiloihin, elämänkriiseihin sekä itsetuntemuksen yleiseen kasvattamiseen ja suunnan löytämiseen. Lyhytterapia on nimensä mukaisesti lyhytjaksoista ja monesti 3-5 käyntikertaakin voi riittää auttamaan eteenpäin. Tarvittaessa asiakas voi aina palata uudelleen terapeutille esim. tarkistuskäynnille jonkun ajan kuluttua. Lyhytterapiassa joustaa asiakkaan tarpeen mukaan.  Lyhytterapiaan voi myös hakeutua miettiessään pidempää psykoterapiaa tai odottaessaan oikean terapeutin löytymistä.

Lyhytterapiassa ei käydä läpi asiakkaan koko elämää vaan keskitytään tässä hetkessä pinnalla oleviin asioihin ja suunnataan katsetta tulevaan, lisätään itsetuntemusta ja itsemyötätuntoa. Ratkaisukeskeisyyden mukaan ongelmien ratkaiseminen ei vaadi niiden syiden perusteellista pohdintaa vaan paljon voidaan tehdä vaikka menneisyyttä ei voi muuttaa. Lyhytterapiassa fokus on siinä, miten asiakas löytää omat voimavaransa ja kykenee auttamaan itseään jatkossa ilman terapiaakin. Ihminen on kyvykkäämpi itsensä parantamiseen kuin uskookaan!

Tarjotaanko ratkaisukeskeisessä terapiassa helppoja ratkaisuja?

Kun on kyse ihmisen ja tämän elämänpiirin kokonaisuuden ongelmista, ei helppoja hetkessä saavutettavia ratkaisuja välttämättä ole edes olemassa. Lyhytterapian ajatus ei ole vähätellä ongelmia ja tarjota nopeita ratkaisuja terapeutin toimesta vaan saada asiakas tarkastelemaan ongelmaansa eri näkökulmista ja hahmottamaan erilaisia ulospääsyjä. Terapeutin läsnäolo ja kysymykset auttavat asiakasta pääsemään kiinni ratkaisuihin. Asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja tutkitaan aktiivisesti. Lyhytterapia keskittyy myös tunnetaitojen vahvistamiseen, itsetuntemuksen lisäämiseen, ongelmanratkaisutaitojen opettamiseen sekä näkökulmien laajentamiseen. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa asiakas on aina oman ongelmansa paras tietäjä, terapeutin tehtävä on kunnioittaa tätä tietoa ja auttaa eteenpäin.

Mitä ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei ole?

  • Lyhytterapia ei ole kela-korvattavaa eikä siihen tarvita lähetettä lääkäriltä tai mielenterveyspuolelta.
  • Lyhytterapiassa terapeutti ei ratkaise ongelmiasi vaan auttaa sinua löytämään itsestäsi voimavarat ratkaista tilanteesi
  • Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei paina ongelmia maton alle tai tee helppoja tulkintoja vaan laajentaa ajattelua ja tarjoaa vaihtoehtoisia näkökulmia
  • Lyhytterapiassa ei tehdä kirjauksia tietojärjestelmiin eivätkä tiedot käynneistä tallennu. Käynnin muistiinpanot asiakas saa aina halutessaan itselleen.

Mikä on ratkaisukeskeisen terapeutin tutkinto?

Lyhytterapeutin koulutus on kaksivuotinen ammatillinen täydennyskoulutus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet. Koulutus pohjaa ratkaisukeskeisen psykoterapian ydinmenetelmiin ja sisältää mm. 50-100 tuntia harjoittelua asiakkaiden kanssa sekä kouluttajien tarjoaman työnohjauksen. Olen suorittanut ratkaisukeskeisen lyhytterapia -tutkinnon lisäksi täydentävät psykofyysisen psykoterapian perusopinnot (2020-2021) ja käynyt oman psykoterapian. Terapeuttina olen sitoutunut jatkuvasti työskentelemään asiakkaiden ohella itseni ja oman terapeutiksi kasvuni kanssa ja käytän työnohjausta säännöllisesti.

Kuka minä olen? Lue lisää Reetasta terapeuttina.

"Olen saanut terapiasta merkittävästi apua elämääni; kyennyt hahmottamaan itseni ja tarpeeni suhteessa elämäntilanteeseeni ja kyennyt tekemään vaikeita ratkaisuja kohti parempaa elämää. Lyhytterapia toimi minulle erinomaisesti; minulla oli jo valmiiksi hyvät valmiudet käsitellä ongelmiani, mutta tilanne vaati nopeita ratkaisuja. Tässä kohtaa esim. pitkäkestoinen psykoterapia ei tuntunut hyvältä ratkaisulta. Reetta on lämmin ja empaattinen. Jämäkkä, joka pysäyttää vuodatukseni ja osaa rauhoittaa. Huumorintajua löytyy. Hän osaa taitavasti ja ammattimaisesti kysyä tarkentavia kysymyksiä juuri niissä kohdissa, kun on ollut tarpeen oman tilanteeni hahmottamiseksi. Voin varauksetta suositella Reettaa lyhytterapeuttina. Vastaisuudessa, jos kaipaan apua omassa elämässäni, otan häneen yhteyttä uudelleen. "