LyhytterapiasopimusLYHYTTERAPIASOPIMUS

1. Palvelun pituus ja sisältö

Lyhytterapialla tarkoitetaan 1-20 kerran prosessia, jossa työskentelyn fokukseen otetaan asiakkaan toivoma teema tai tietty rajattu ongelma-alue. Lyhytterapia on tavoitteellista työskentelyä asiakkaan toivomien asioiden käsittelyssä. Lyhytterapialla pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, auttamaan kriisivaiheiden yli ja tuottamaan tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia asiakkaan arjessa.

Lyhytterapiaprosessin pituudesta sovitaan asiakkaan ja terapeutin välillä. Asiakas ei sitoudu palveluun tullessaan tiettyyn määrään käyntikertoja mutta terapeutin kanssa yhteistyössä voidaan sopia asiakkaan tilanteeseen sopivan mittaisesta terapiajaksosta.

Lyhytterapia on vuorovaikutteinen ja yhteistyökeskeinen prosessi, jossa terapeutti pyrkii keräämään palautetta ja kehittämään palvelua asiakkaalle sopivaksi. Terapian tuloksellisuuden arviointia tehdään yhdessä laadittujen tavoitteiden pohjalta.

2.Vaitiolovelvollisuus ja oikeus keskeyttää terapia

Lyhytterapeutti on saanut kaksivuotisen koulutuksen työskentelyynsä. Lyhytterapia ei ole terveydenhuollon palvelu, eikä siihen voi saada Kelan tukea. Kyseessä on asiakas- ei potilassuhde. Mikäli terapeutti näkee, että asiakas hyötyisi enemmän muun hoito- tai palvelutahon avusta, hänellä on oikeus suositella tätä asiakkaalle ja keskeyttää terapia tarvittaessa. Terapiasuhteessa mahdollisesti nouseva kriittinen palaute pyritään käsittelemään yhteistyössä asiakkaan ja terapeutin kesken. Asiakkaalla on oikeus keskeyttää terapia. Tästä on kuitenkin hyvä keskustella terapeutin kanssa. Terapeutti huolehtii omasta ammatillisuudestaan ja jaksamisestaan mm. työnohjauksen avulla.

Lyhytterapia on luottamuksellista. Terapeutti on kuitenkin lain mukaan velvollinen esimerkiksi tekemään lastensuojeluilmoituksen mikäli hänellä herää huoli. Ilmoituksia ei tehdä asiakkaan tietämättä. Asiakkaalla on oikeus nähdä terapeutin käynnillä kirjoittamat muistiinpanot. Muistiinpanot säilytetään lukkojen takana. Asiakkaan kertomia asioita ei raportoida muualle eikä kirjata terveys- tai sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiin. Terapian loputtua tiedot tuhotaan tai asiakas saa ne halutessaan itselleen. Mikäli asiakas haluaa vielä palata terapiaan, voidaan muistiinpanoja asiakkaan toiveesta säilyttää maksimissaan vuoden ajan asiakkaan edellisestä käynnistä. Terapeutti voi käsitellä asiakkaan asiaa nimettömänä työnohjauksessaan mikäli asiakas antaa tähän luvan.

3. Asiakastietojen tallennus ja käyttö

Asiakkaan nimet, puhelinnumerot ja sähköpostit tallennetaan asiakasrekisteriin, jonka säilyttäminen tapahtuu tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Asiakastietorekisteriä voidaan käyttää asiakastyytyväisyyskyselyihin, palvelun kehittämiseen ja Kasvun kausia markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen edellä mainittuihin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

4. Käyntimaksut

Asiakas sitoutuu maksamaan varaamansa käynnin. Mikäli käynti perutaan edellisen päivän aikana, maksua ei peritä. Samana päivänä peruutetuista ajoista peritään 50% käyntihinnasta, poikkeuksena lääkärintodistuksella todennettava sairastuminen, jolloin käyntimaksua ei veloiteta. Asiakkaan myöhästyessä myöhästyminen on pois terapia-ajasta.

Käyntimaksu hoidetaan ensimmäisellä terapiakerralla aina käteisellä tai mobilepaylla. Jatkossa asiakas voi pyytää laskutusta. Laskun maksuaika on 14 päivää. Muistutuksesta peritään 5e laskutuslisä.