Mitä on ratkaisukeskeinen lyhytterapia?


Mitä on ratkaisukeskeinen lyhytterapia?

Lyhytterapialla tarkoitetaan 1-20 kerran (tarvittaessa myös pidempi) prosessia, jossa työskentelyn fokuksessa on asiakkaan toivoma teema tai tietty rajattu ongelma-alue. Erityisen hyvin lyhytterapia sopii masennus- ja ahdistustiloihin, elämänkriiseihin sekä itsetuntemuksen yleiseen kasvattamiseen ja suunnan löytämiseen. Lyhytterapia on nimensä mukaisesti lyhytjaksoista ja monesti 3-4 käyntikertaakin voi riittää auttamaan eteenpäin. Tarvittaessa asiakas voi aina palata uudelleen terapeutille esim. tarkistuskäynnille jonkun ajan kuluttua. Lyhytterapiassa joustaa asiakkaan tarpeen mukaan.  Lyhytterapiaan voi myös hakeutua miettiessään pidempää psykoterapiaa tai odottaessaan oikean terapeutin löytymistä.

Lyhytterapiassa ei käydä läpi asiakkaan koko elämää vaan keskitytään tässä hetkessä pinnalla oleviin asioihin ja suunnataan katsetta tulevaan, lisätään itsetuntemusta ja itsemyötätuntoa. Ratkaisukeskeisyyden mukaan ongelmien ratkaiseminen ei vaadi niiden syiden perusteellista pohdintaa vaan paljon voidaan tehdä vaikka menneisyyttä ei voi muuttaa. Lyhytterapiassa fokus on siinä, miten asiakas löytää omat voimavaransa ja kykenee auttamaan itseään jatkossa ilman terapiaakin. Ihminen on kyvykkäämpi itsensä parantamiseen kuin uskookaan!

Tarjotaanko ratkaisukeskeisessä terapiassa helppoja ratkaisuja?

Kun on kyse ihmisen ja tämän elämänpiirin kokonaisuuden ongelmista, ei helppoja hetkessä saavutettavia ratkaisuja välttämättä ole edes olemassa. Lyhytterapian juju ei ole vähätellä ongelmia ja tarjota nopeita ratkaisuja terapeutin toimesta vaan saada asiakas tarkastelemaan ongelmaansa eri näkökulmista ja hahmottamaan erilaisia ulospääsyjä. Terapeutin läsnäolo ja kysymykset auttavat asiakasta pääsemään kiinni ratkaisuihin. Asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja tutkitaan aktiivisesti. Lyhytterapia keskittyy myös tunnetaitojen vahvistamiseen, itsetuntemuksen lisäämiseen, ongelmanratkaisutaitojen opettamiseen sekä näkökulmien laajentamiseen. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa asiakas on aina oman ongelmansa paras tietäjä, terapeutin tehtävä on kunnioittaa tätä tietoa ja auttaa eteenpäin.

Mitä ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei ole?

  • Lyhytterapia ei ole kela-korvattavaa eikä siihen tarvita lähetettä lääkäriltä tai mielenterveyspuolelta.
  • Lyhytterapiassa terapeutti ei ratkaise ongelmiasi vaan auttaa sinua löytämään itsestäsi voimavarat ratkaista tilanteesi
  • Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei paina ongelmia maton alle tai tee helppoja tulkintoja vaan laajentaa ajattelua ja tarjoaa vaihtoehtoisia näkökulmia

Mikä on ratkaisukeskeisen terapeutin tutkinto?

Lyhytterapeutin koulutus on kaksivuotinen ammatillinen täydennyskoulutus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet. Koulutus pohjaa ratkaisukeskeisen psykoterapian ydinmenetelmiin ja sisältää mm. 50-100 tuntia harjoittelua asiakkaiden kanssa sekä kouluttajien työnohjauksen.

Katso videoesittely lyhytterapiasta.

" Muutoksen salaisuus on keskittää kaikki voimasi, ei vanhan vastustamiseen, vaan uuden rakentamiseen"

- Sokrates